Untitled Document
 
 
 
 
    G12 핵심구조
    G12 명언
    G12 국제컨퍼런스
    G12 코리아 컨퍼런스05
    G12 코리아 컨퍼런스06
    G12 전국청년컨퍼런스
    G12코리아 컨퍼런스06-2
    G12 셀지도자훈련대학
    G12 셀지도자훈련대학2
    G12 코리아 엔카운터
    교회개척세미나
    G12 사진자료
    G12 Ministry
    G12 비젼 투어
    G12 기사 Scrap
    G12 성공의 사다리
    박원영목사의 명품글
    박영민목사의 G12칼럼
    Whats Encounter
    G12 Cell 운영
    싱가폴비전투어
    셀 컨퍼런스
 
 
     
  Whats Encounter  
번호 제목 작성자 날짜 조회 추천
8    엔카운터 찬양    관리자 2007-04-291771 41
7    엔카운터 사역준비    관리자 2007-04-281241 44
6    엔카운터 내적치유 공식    관리자 2006-01-171417 70
5    견고한진 이해하기    관리자 2006-01-171935 52
4    엔카운터 수양회 개관    관리자 2006-01-171361 50
3    엔카운터 준비 학습    관리자 2006-01-112185 42
2    포스트-엔카운터 (Post-Encounter)    관리자 2006-01-111781 47
1    엔카운터 내용    관리자 2006-01-111908 44
      1     
Untitled Document
*대한예수교 장로회 서울영광교회 주소 : 우)158-091 서울특별시 양천구 신월1동 95-6 /상담 TEL: 010-2257-9767
*대한예수교 장로회 김포영광교회 주소 : 우)415-748 경기도 김포시 장기동 1324 / 상담 TEL : 031-987-0697
 박영민 목사 E메일 : pastorlove@hanmail.net / 박영민 목사 휴대폰 : 010-2282-6679 / 인터넷 전화 : 070-7377-6679 [개인정보보호방침]