Untitled Document
 
 
 
 
    담임목사 인사말
    교회소개
    교회비젼
    교회특징
    교회구조
    교회소식
    목회철학
    담임목사소개
    추천의 글
    교회약도
    교회소개 언론기사
    교회초청전단
    로고 안내
    예배안내
    예배시간안내
    온라인헌금 안내
    글로리아 찬양선교단
    나의교적정보
 
 
     
  교회소식  
제목   2017년 여름성경학교 및 수련회
글쓴이 관리자 E-mail pastorlove@hanmail.net 번호 248
날짜 2017-07-21 조회수 1571
첨부파일   IMG_4646.JPG(4030233 byte)    IMG_4518.JPG(2829503 byte)    IMG_4536.JPG(3307159 byte)  
교회학교 여름 성경학교 및 여름 수련회 안내

●유치부 7월 15-16일
●아동부 7월 21-23일
●청소년부 7월 25-27일
●청년부 7월 31-8월 3일
 
Untitled Document
*대한예수교 장로회 서울영광교회 주소 : 우)158-091 서울특별시 양천구 신월1동 95-6 /상담 TEL: 010-2266-9262
*대한예수교 장로회 김포영광교회 주소 : 우)415-748 경기도 김포시 장기동 1324 / 상담 TEL : 031-987-0697
 박영민 목사 E메일 : pastorlove@hanmail.net / 박영민 목사 휴대폰 : 010-2282-6679 / 인터넷 전화 : 070-7377-6679 [개인정보보호방침]