Untitled Document
 
 
 
 
    담임목사 인사말
    교회소개
    교회비젼
    교회특징
    교회구조
    교회소식
    목회철학
    담임목사소개
    추천의 글
    교회약도
    교회소개 언론기사
    교회초청전단
    로고 안내
    예배안내
    예배시간안내
    온라인헌금 안내
    글로리아 찬양선교단
    나의교적정보
 
 
     
  교회소식  
제목   김포영광교회에서 행복전도세미나 개최
글쓴이 관리자 E-mail pastorlove@hanmail.net 번호 200
날짜 2012-10-27 조회수 2112
첨부파일   전도세미나1.jpg(519571 byte)    76cba088021fa35daf1a9f6925a1e74d_khF9UHukRt4tFDD5yeO459.jpg(582619 byte)  김포영광교회에서 행복 전도 세미나 개최

2012년 11월 15일
김포영광교회 본당
 
Untitled Document
*대한예수교 장로회 서울영광교회 주소 : 우)158-091 서울특별시 양천구 신월1동 95-6 /상담 TEL: 010-2266-9262
*대한예수교 장로회 김포영광교회 주소 : 우)415-748 경기도 김포시 장기동 1324 / 상담 TEL : 031-987-0697
 박영민 목사 E메일 : pastorlove@hanmail.net / 박영민 목사 휴대폰 : 010-2282-6679 / 인터넷 전화 : 070-7377-6679 [개인정보보호방침]